Ana Sayfa Gündem 19 Mart 2023 18 Görüntüleme

“Türkiye milletlerarası yatırımcılar için itimat besleyen bir ülke haline gelecek”

Millet İttifakı’nın yöneticileri İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde bir ortaya geldi

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Millet İttifakı partilerinin iktisat siyasetlerinden sorumlu genel lider yardımcılarını “Millet İttifakı Ortak Siyasetler Metni Paneli”nde buluşturdu. Genel lider yardımcıları, Millet İttifakı’nın seçimleri kazanarak misyona başlamasıyla birlikte Türkiye’nin tekrar milletlerarası yatırımcılar için itimat beslenen bir ülke haline geleceğini böylelikle ekonomik büyümenin gerçekleşebileceğini, istihdamın artacağını vurguladı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, dördüncü gününde alanında uzman bireylerin konuşmalarının akabinde Millet İttifakı partilerinin iktisat siyasetlerinden sorumlu genel lider yardımcılarının katıldığı “Millet İttifakı Ortak Siyasetler Metni Paneli” düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in mesken sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan panele, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Lider Yardımcısı Faik Öztrak, DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti Genel Lider Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Siyaset İzleme Heyeti Lideri Feridun Alım, DÜZGÜN Parti Kalkınma Siyasetleri Lideri Ümit Özlale ve Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir katıldı.

Öztrak, “Tüm ülke olarak nefes almaya muhtaçlığımız var”
Ekonomist Güldem Atabay’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Lider Yardımcısı Faik Öztrak, “200 yıllık çağdaşlaşma, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık çok partili tarihimizin en buhranlı periyotlarından geçiyoruz. Hem devlet idaresinde hem de iktisatta, derin ve iç içe geçmiş krizler yaşıyoruz. Yaşadığımız zelzele felaketi devlet idaresindeki krizi daha da görünür kıldı. Afet dendiğinde birinci akla gelen kurumlarımız seferber edilmedi. 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Ruhlarımızda, yüreklerimizde derin yaralar açıldı. Sarsıntı yalnızca beşeri değil çok önemli maddi kayıplara da neden oldu. Bizim hesaplarımıza nazaran zelzelenin ülkemize faturası 126 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na nazaran 104 milyar dolarlık bir kayıp var. 20 yıllık idarenin devlette yaptığı tahribat, doymak bilmeyen rant iştahı milletimizin can güvenliğini bitirdi. Çok lakin çok yorulduk. Tüm ülke olarak bir nefeslenmeye rahatlamaya çok gereksinimimiz var” dedi.

“Birlik bize güç veriyor”
Millet İttifakı olarak hazırladıkları Ortak Siyasetler Muhatap Metni’nden de bahseden Öztrak, “Hak, hukuk ve adalet uğraşımızı daima birlikte iktidarla taçlandıracağız. Önümüzdeki seçimde kaybeden keyfi idare anlayışı olacak. Kaybeden tek adam rejimi olacak. Kaybeden milletin aşına, işine göz diken kan emiciler, beşli çeteler olacak. Bizim idaremizde kral değil kural olacak. Herkes önünü görecek. Yarını planlayabilecek. Geleceğinden emin olacak. Aşını büyütecek. Ve hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Üreteceğiz, kazanacağız, yararımızı da hakça paylaşacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. İşimiz elbette kolay değil. Tıpkı yüzyıl evvel olduğu üzere global tertibin altüst olduğu zamanlardayız. Birlik bize güç veriyor. Önümüze yeni ufuklar açıyor” formunda konuştu.

Çanakçı, “İsraf ve yolsuzluğa son vereceğiz”
DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakçı da Ortak Siyasetler Mutabakat metni ile ilgili, “Türkiye için yeni kuşak bir kalkınma stratejisi ortaya koyacağız. Çoğulcu ve iştirakçi demokrasinin hakim olduğu, yolsuzluklardan tümüyle arındırılmış, şeffaf bir kamu idaresi tesis edilecek. Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye indireceğiz. Enflasyonla çabayı odunsuz sürdürürken ortalama büyüme suratını yüzde 5’in üzerine çıkaracağız. Dolar cinsinden kişi başına düşen ulusal gelirimizi 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz. Çok yoksulluğu sıfırlayacağız. Genel liderlerimiz Millet İttifakı olarak bir sarsıntı kurulu oluşturdu. Sarsıntı bölgesini süratle ayağa kaldıracağız. Zelzele riski yüksek olan vilayetlerimizi sarsıntıya dirençli hale getireceğiz” dedi.

Bütçe uygulamalarında keyfiliğe son vereceğiz
Önümüzdeki periyotta kıymetli bir finansman muhtaçlığıyla karşı karşıya kalacaklarının altını ehemmiyetle çizen Çanakçı, “Temel ekonomik gayelerimizden taviz vermeden, kaynak tahsisinde ve harcamalarda öncelikleri değiştirerek, israf ve yolsuzluğa son vererek, imar rantlarının vergilendirilmesi başta olmak üzere yeni gelir imkanları yaratarak, uygun şartlı ve uzun vadeli dış ve iç kaynakları mobilize ederek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Açıklayacağımız zelzele raporunda bu adımları somut bir formda ortaya koyacağız. Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ilgilendiren unsurların mecliste nitelikli çoğunlukla değiştirilmesine ait düzenleme yapacağız. Banka üst idaresinin kendi kanunu dışında vazifeden alınmasının önüne geçeceğiz. Bütçe uygulamalarında keyfiliğe son vereceğiz. Vergi alanındaki önceliğimiz dar ve sabit gelirliler üzerinde ki vergi yükü azaltmaktır” tabirlerini kullandı.

Şahinalp: “Türkiye’yi bilimsel bir cazibe merkezi haline getireceğiz”
Demokrat Parti Genel Lider Yardımcısı Bülent Şahinalp,  6 partinin imzaladığı Mutabakat Metni’ndeki bilim, ARGE, dijital dönüşüm ve eğitim kısımlarına dair siyasetlerini sundu. Şahinalp, “Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve memleketler arası saygınlığını cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım ideolojisiyle yine tesis edecek, Türkiye’yi bilimsel bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bilim siyasetimizi insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda artan beyin göçünü engellemek ve bilakis göçü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacağız. Gerekli özgür fikir ve çalışma ortamını yaratacağız. Yetişmiş insan için gerekli şartları yaratacak, akademisyenlerin kurallarında iyileştirmeler yapacak, akademisyenleri şiddetin mağduru olmaktan kesinlikle çıkaracağız. Üniversitelerin araştırma şartlarını güzelleştirecek, gelece hazırlayacağız” diye konuştu.

“Afet bölgesinde okulların hızla açılmasını sağlayacağız”
TÜBİTAK’ı ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceklerini söz eden Şahinalp, “Yenilikçiliği her alanda destekleyeceğiz. Yüksek teknoloji, yazılım, yapay zeka şirketlerini ve ARGE tesislerini destekleyeceğiz. Teknopark takviyelerini yerlerden bağımsız hale getirip tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.  Yeni devirde Bilişim Ve Teknoloji Bakanlığı kuracağız. Vatandaşlarımızın her yerde inançlı süratli ucuz ve sansürsüz internete ulaşımını sağlayacağız. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nda ileri durumlarda eğitim kökenli ve liyakatli insanların vazife yapmasını sağlayacağız. İmtihan güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak formda karşılayacağız. Afetten etkilenen bölgelerde bütün okulların hızla açılması fiyatsız kaynak ve kırtasiye sağlanması spor, hobi alanlarının tesis edilmesi ve öğretmenlerin de hızla destek yapılması nı öngörüyoruz” formunda konuştu.   

Bilgin: “Tarımsal takviyeleri, üretimi temel alan sürdürülebilir üretimi destekleyeceğiz”
Gelecek Partisi Siyaset İzleme Konseyi Lideri Feridun Alım, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nı Tarım ve Besin Bakanlığı olarak tekrar şekillendireceğiz. Ziraî dayanakları, üretimi temel alan sürdürülebilir üretimi destekleyeceğiz. Temel tarım eserlerinde taban fiyatlarda çiftçilere yaraşır bir fiyat belirleyeceğiz. Mazot, yem üzere takviyeleri çiftçi tarlasını sürmeden, besi hayvanları kesite gitmeden evvel vereceğiz. Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin lehine siyasetlerle düzenleyeceğiz. Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacağız. Hasat devri öncesinde ve hasat devrinde ithalata müsaade vermeyeceğiz. Sulama kanalları olmak üzere alt yapı yatırımlarının tamamlanmasına müsaade vereceğiz. Kapalı sistem ve damlama sulamayı yaygınlaştıracağız. Zirai ilaç ve gübre kullanımını takip edeceğiz” sözlerini kullandı.

“Kanal İstanbul Projesi’ni vazifeye geldiğimiz gün iptal edeceğiz”
Sanayi üretimi ve ihracatını geliştireceklerinin altını değerle çizen Alım, “Ekonominin rekabet gücünü artıracak yüksek sermaye getirecek kamu ve özel bölüm ortasında iş birliği modellerini geliştireceğiz. Dijital dönüşüm, global rekabet ortamı, finansman, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirliği temel alan bütüncül bir anlayışı benimseyeceğiz. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme için süratli işleyen bir takviye sistemi oluşturacağız. Savunma endüstrisini çok daha ileriye taşıyacağız. Silahlı kuvvetlerinin operasyon gücünü artıracak ve ihracatı artıracağız. Yerli uçak ve tank çalışmalarını geliştirerek muvaffakiyete ulaştıracağız. Savunma endüstrini beyin göçüyle hazırlayacağız. Kanal İstanbul Projesi’ni misyona geldiğimiz gün iptal edeceğiz. Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına sürat verecek , dalın ulusal gelirdeki hissesini arttıracağız. Afet İdaresini yeni kuracağımız ‘Şehircilik ve Afet İdaresi Bakanlığı’ altında yürüteceğiz. Doğal afet riski yüksek olan yerleşim yerlerinde, afete karşı alınacak tedbirleri ve afet sonrası müdahale planlamasını mahallî idarelerle birlikte hazırlayacağız. Riskleri azaltmak gayesiyle belediyelerle birlikte sakınım planları hazırlayacağız” diye konuştu.

Özlale: “Az kaldı 2 ay sonra başa geliyoruz”
İYİ Parti Kalkınma Siyasetleri Lideri Ümit Özlale ise konuşmasında, “Yoksulluk yazgı olamaz, mukadderat değildir. Bizler bu cumhuriyetin çocuklarıyız. Cumhuriyetin kurucu bedellerinin çocuklarıyız. Bizim vaktimizde yoksulluk yazgı değildi. Artık yoksulluk mukadderat olmaya başladı. Fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağız? Yoksulluğu yönetmeyip nasıl bitireceğiz? Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’ni hazırlarken aklımızda daima bu vardı. Az kaldı, 2 ay sonra başa geliyoruz. 2 ay sonra bu ülkede bir işsiz anne babanın çocuğu varlıklı bir anne babanın çocuğuyla birebir eğitim, sıhhat koşullarına sahip olmalı. Bu ruhla yazdık ortak metni. Çocuklarımız okula gittiklerinde aç kalmayacaklar. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne, baba da çocuğuna harçlık verme sıkıntısında düşmeyecek” formunda konuştu.

“Yoksulluk tuzağını aşacağız”
AK Parti iktidarının birinci yaptığı şeylerden bir adedinin yoksulluğu düşürmek değil yoksulluğu yönetmek olduğunun altını ehemmiyetle çizen Özlale, “İnsanların çaresizliğini kullanmak oldu. Hak temelli bir toplumsal yardım siyaseti geliştireceğiz. Yoksulluk tuzağını aşacağız. Türkiye’nin bu tuzağı aşmasının tek yolu hak temelli toplumsal yardım siyasetidir. Yoksulluk öbür jenerasyonlara geçiyor. Bizim bunu kırmamız lazım. Türkiye’de AK Parti’nin yok ettiği fırsat eşitliğini tekrar tesis edersek bu ülkeye hem toplumsal barış gelir hem de bu ülke çok daha müreffeh bir hale gelir. Biz gençler için birinci evvel istihdam sağlamamız lazım. Kesinlikle yaşanabilir fiyatla âlâ işleri sağlamamız lazım. Türkiye yaşlanıyor. Bizim başta gençler ve bayanlara çok daha fazla istihdam sağlamamız gerekiyor. Gençlerimizi daha fazla teknolojiyle buluşturmamız gerekiyor. T& uuml;rkiye’de enflasyonu, cari açığı, işsizliği tıpkı anda düşürüp gençlerimize ve bütün çalışanlarımıza daha yeterli fiyatları verimlilikle sağlayabiliriz. Pekala, neden verimli değiliz? Zira teknolojiye adapte olamıyoruz. Birebir vakitte kesinlikle fakat kesinlikle üniversiteleri revize etmemiz lazım. Üzülerek söylüyorum; Türkiye’deki üniversitelerin yarısını kapatsanız Türkiye bir şey kaybetmez. İş dünyasında, siyasette cam tavan sendromu var. Bayanlara her türlü cinsiyet ayrımcılığı var. Eşit işe eşit fiyat unsurunu kesinlikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bayana şiddete ‘hayır’ demeyi yalnızca 8 Mart’ta önemsemememiz gerekiyor. Bizim bayanların en zirve yerde olmalarına gereksinimimiz var” dedi.

Tekir: “Yurtta Barış Dünyada Barış yine temel dış siyaset prensibimiz olacak”
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir, Mutabakat Metni’ndeki dış siyasete ait yol haritasını anlattı. Sabri Tekir, “Dış siyaset genelde büyük ülkelerin ehemmiyet göstermediği bir durumdur. Bir ülkenin idaresi dış siyaset idaresiyle eş manalıdır. Dış siyaset sağlıklı bir biçimde yönetilmediği vakit içeride sağlıklı bir iktisat ve toplumsal siyasetin olması mümkün değildir. Dış siyasetimizin mihenk taşı olan ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ şiarını tekrar temel dış siyaset prensibimiz olarak benimseyeceğiz. Dış siyasette iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara son vereceğiz. Dışişleri Bakanlığı’na dış siyaset üretim, karar ve uygulamalarındaki rol ve misyonunu yine kazandırmak gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığı’na işçi alımlarında objektif, sağlam, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir imtihan sistemi ge tireceğiz” diye konuştu.

“Geri Kabul Mutabakatı ile 18 Mart Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz”
Tekir, “Uluslararası örgütlerle ilgileri çok taraflı diplomasiyi önemseyen bir anlayışla, niteliğine ve dış siyaset amaçlarımıza ahengi ölçüsünde, üyelik ya da başka düzenekler aracılığıyla güçlendirilen stratejik bir araç olarak değerlendireceğiz. Avrupa Birliği’ne tam üyelik amacıyla diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Türkiye ile AB’nin sığınmacılar sıkıntısına ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı üstlenerek yaklaşmalarını sağlayacak, 2014 Geri Kabul Mutabakatı ile 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz. AİHM kararlarını uygulayacağız. NATO’daki işbirliği ve çıkarlarımızı gözetmeye devam edeceğiz. Kıbrıs problemine adil ve kalıcı bir tahlil bulunması maksadıyla KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını müdafaa ve iki toplumun hâkim siyasi eşitliğini sağlama gayelerini gözeteceğiz” halinde konuştu.

Sonuç bildirgesi 21 Mart’ta duyurulacak
Sivil, şeffaf ve tümüyle iştirakçi bir teşebbüs olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 21 Mart’ta sona erecek. Yeni yüzyıla istikamet verecek siyaset tekliflerini içeren bildirge, tüm Türkiye ve dünya ile paylaşılacak. Kongreye iştirak “İktisat Kongresi” taşınabilir uygulamasından sağlanabiliyor. Ana oturumlar için ilgili güne kayıt yaptırmak ve verilen karekodu aktiflik alanında göstermek kâfi oluyor. Kongrenin tamamı İzmirTube YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

hack forum muğla escort köyceğiz escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler